Phạm vi giá: Từ đến

Compare Listings

Nguyễn Ngọc

Liên hệ Nguyễn Ngọc

Cho thuê
cho thuê kho xưởng

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

2 năm trước

Rao Bán
$/m2550đ/mon

2 năm trước

Cho thuê
cho thuê kho kcn Tân Đô

2 năm trước

Rao Bán
bán nhà xưởng kcn Nam Tân Uyên

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Cho thuê
cho thuê kho kcn tân tạo

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Cho thuê
cho thuê kho xưởng kcn tân kim

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước