Phạm vi giá: Từ đến

Compare Listings

Rao Bán
$/m2550đ/mon

2 năm trước

Rao Bán
bán nhà xưởng kcn Nam Tân Uyên

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Nhà xưởng sản xuất

2 năm trước

Đặc sắc
Cho thuêRao Bán
570.000đ2.700đ/sq ft
Cho thuêRao Bán

Cho thuê nhà xưởng KCN Tân Kim 670 m2

Miramonte Blvd

Giường: 4Nhà vệ sinh: 2Sq Ft: 1200

Nhà xưởng sản xuất

Ms. Kiều

4 năm trước

570.000đ2.700đ/sq ft

Giường: 4Nhà vệ sinh: 2Sq Ft: 1200

Nhà xưởng sản xuất

4 năm trước